אחוז מימון והון עצמי

אחוז המימון הוא האחוז אותו הבנק יוכל לתת לנו, למימוש רכישת הנכס.

האחוז הזה כפוף למגבלות הרגולטור, ממש כמו מאזניים, 

ככל שנביא עמנו יותר הון עצמי, אנחנו נצטרך אחוז מימון נמוך יותר.

אנחנו צריכים להביא בחשבון שהוצאות נלוות למשכנתא, אינן חלק מהלוואת המשכנתא,

אנחנו צריכים להתכונן מראש, גם להוצאות אלה. 

קראו בפוסט ייעודי להוצאות נלוות למשכנתא, אילו הוצאות קיימות וקחו אותם בחשבון. 

חשוב לומר:

  1. אנחנו ממליצים שלא לחתום על חוזה הרכישה של הנכס לפני קבלת האישור העקרוני מהבנק. (פרטים בפוסט: אישור עקרוני למשכנתא)
  2. גובה המשכנתא המקסימאלית הינה נגזרת משווי הנכס לפי עלות חוזה או הערכת שמאי, הנמוך מבין השניים.


לדוגמא: 

אם העלות החוזית של הנכס, היא 1.8 מיליון ש"ח, והערכת השמאי לנכס היא 1.7 מיליון ש"ח, 

אז הסכום אליו הבנק יתייחס לצורך קביעת סכום המשכנתא המקסימאלי הוא 1.7 מיליון ₪

ישנם שני סוגים עיקריים למשכנתא:

משכנתא לדיור-

משכנתא לדיור הינה הלוואת משכנתא שניתנת כנגד שעבוד נכס שמוגדר למגורים. 

ההלוואה מועברת ישירות מהבנק למוכר או לקבלן.

כלומר, הכסף לא מוזרם לחשבון הלווה לעולם.

חשבו את אחוז המימון הנדרש לפי ההון העצמי הקיים:

  • משכנתא לדיור עבור דירה ראשונה, ניתן לקבל עד 75% מימון משווי הנכס. 

משמע, אנחנו צריכים להוכיח היתכנות של הון עצמי של 25% משווי הנכס.

  • עבור משפר דיור, רוכש נכס חדש ומוכר נכס קודם, אחוז המימון המקסימאלי הוא 70% מימון משווי הנכס.

משמע, אנחנו צריכים להוכיח היתכנות של הון עצמי של 30% משווי הנכס.

  • במקרה של רכישת דירה להשקעה, אחוז המימון המקסימאלי הוא 50% מימון משווי הנכס.

הלוואה לכל מטרה-

הלוואת משכנתא לכל מטרה הינה הלוואה שניתן לקבל כנגד שעבוד נכס קיים.

נוכל לשעבד עד 50% מערך הנכס הקיים בקיזוז הלוואות קיימות.

לדוגמא: אם בבעלותנו נכס בשווי של 1 מיליון ₪ – ומשכנתא של 350,000 ₪  נוכל לקחת הלוואה של עד 150,000 ₪ לכל מטרה.

הלוואה זו שונה מהלוואה לדיור,

כיוון שבהלוואה לכל מטרה, הכסף מגיע ישירות אל חשבון הבנק של הלווה ויכול לשמש אותו לכל מטרה.

רוצים לקחת הלוואה לכל מטרה ולשעבד את הנכס?

קחו בחשבון 50% משווי הנכס, ותקזזו את ההלוואת הקיימות לכן וכך תוכלו לדעת כמה תוכלו לקבל במשכנתא לכל מטרה. 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לאמון משכנתאות

נושאים נוספים:

מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה מודד את שינוי עלות "סל המוצרים" המשמשים לבנייה של בתי מגורים ומייצג את עלויות הבניה של קבלנים. האם ניתן לצמצם את התשלום? כן.

קרא עוד »

מדד המחירים לצרכן

מהו מדד המחירים לצרכן? מתי מתפרסם המדד? ואיך הוא משפיע באופן ישיר על עלות המשכנתא והאם כדאי לשלב מסלולים צמודי מדד במשכנתא?

קרא עוד »
×
דילוג לתוכן